O NAS

Początki powstania naszej Spółdzielni sięgają roku 1907

flaga.png Historyczny sztandar ufundowany przez ówczesnych członków Spółdzielni z okazji oddania do użytku nowo wybudowanego domu spółdzielczego w roku 1932.
gdyż  w tym to czasie powstaje w dzielnicy Piaski Spółdzielnia o nazwie Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich  "Zgoda", której inicjatorem utworzenia był pracownik kopalni Czeladź Stefan Trząski. Stowarzyszenie to liczyło wówczas 28 członków. Na uroczystym otwarciu pierwszego sklepu obecny był późniejszy Prezydent  Rzeczypospolitej Polskiej -  Stanisław Wojciechowski.
Początki działania były dla młodej  Spółdzielni niezwykle trudne. Nagromadziły się one zwłaszcza w okresie pierwszej wojny światowej, lecz wolą i pracowitością jej członków zostały skutecznie pokonane.
Po uzyskaniu niepodległości, spółdzielcy z wiarą i nadzieją przystąpili do rozbudowy swej Spółdzielni. W krótkim czasie nastąpił gwałtowny wzrost liczby jej członków - ponad trzydziestokrotny. W ślad za tym rosły szybko obroty tak, że w roku 1932 można było wybudować swój pierwszy Dom Spółdzielczy z własnych środków.17.jpg

znakhist.jpg Historyczny znak Spółdzielni.
Utrata wszystkiego, co z takim trudem wypracowano nastąpiła w okresie drugiej wojny światowej. W czasie tym wielu członków Spółdzielni było prześladowanych, co zmusiło szereg osób do działań konspiracyjnych. Od 1944 roku nastąpiło reaktywowanie ruchu spółdzielczego, lecz na innych niż uprzednio warunkach.

Do roku 1983 Spółdzielnia przeszła szereg reorganizacji. W miesiącu grudniu tegoż roku nastąpiło wyodrębnienie z Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Katowicach, Spółdzielni Czeladzkiej, jako samodzielnego podmiotu gospodarczego.

W latach 1983 1989 ta nowo utworzona organizacja była na miejscowym rynku znaczącym graczem, która dawała zatrudnienie 750 osobom. Ilość członków przekraczało liczbę 10.000, zaś wielkość przychodów pozwalała na budowę i modernizację wielu nieruchomości.

Po pokonaniu szeregu trudności, jakie pojawiły się w latach 1991 -1996 Spółdzielnia dalej jest wiarygodnym partnerem gospodarczym na miejscowym rynku.
Posiadany majątek jest na bieżąco remontowany i modernizowany przez co jego standard sukcesywnie wzrasta.

Aktualnie Spółdzielnia liczy 84 członków, z pięcioosobową Radą Nadzorcza oraz dwuosobowym Zarządem.